สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8747' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8749,22015,8743,11090,8760,8759,8761,11086,8727,8728,9898,22556,8731,11091,19648,11095,9903,9894 Array ( [0] => 8749 [1] => 22015 [2] => 8743 [3] => 11090 [4] => 8760 [5] => 8759 [6] => 8761 [7] => 11086 [8] => 8727 [9] => 8728 [10] => 9898 [11] => 22556 [12] => 8731 [13] => 11091 [14] => 19648 [15] => 11095 [16] => 9903 [17] => 9894 )