สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8747' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8728,17677,9892,10752,9901,11093,8756,8734,8745,8754,8746,19967,9914,15565,8738,8761,8733,8736 Array ( [0] => 8728 [1] => 17677 [2] => 9892 [3] => 10752 [4] => 9901 [5] => 11093 [6] => 8756 [7] => 8734 [8] => 8745 [9] => 8754 [10] => 8746 [11] => 19967 [12] => 9914 [13] => 15565 [14] => 8738 [15] => 8761 [16] => 8733 [17] => 8736 )