สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8747' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13157,20947,17699,8745,9916,8733,8738,8743,9895,10559,9912,20953,19966,9903,9902,8753,11452,9900 Array ( [0] => 13157 [1] => 20947 [2] => 17699 [3] => 8745 [4] => 9916 [5] => 8733 [6] => 8738 [7] => 8743 [8] => 9895 [9] => 10559 [10] => 9912 [11] => 20953 [12] => 19966 [13] => 9903 [14] => 9902 [15] => 8753 [16] => 11452 [17] => 9900 )