สินค้าหมด

1,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8746' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8758,22456,10753,13157,11086,17677,8756,22815,9911,8723,10563,9904,8735,8747,8761,17184,19648,9906 Array ( [0] => 8758 [1] => 22456 [2] => 10753 [3] => 13157 [4] => 11086 [5] => 17677 [6] => 8756 [7] => 22815 [8] => 9911 [9] => 8723 [10] => 10563 [11] => 9904 [12] => 8735 [13] => 8747 [14] => 8761 [15] => 17184 [16] => 19648 [17] => 9906 )