สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8745' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8749,9906,11092,9905,8754,11094,19966,10562,8761,10828,8739,19967,20947,17701,8736,8750,9903,11093 Array ( [0] => 8749 [1] => 9906 [2] => 11092 [3] => 9905 [4] => 8754 [5] => 11094 [6] => 19966 [7] => 10562 [8] => 8761 [9] => 10828 [10] => 8739 [11] => 19967 [12] => 20947 [13] => 17701 [14] => 8736 [15] => 8750 [16] => 9903 [17] => 11093 )