สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8744' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9907,10232,10828,8726,11094,8762,9908,8748,15565,10561,23458,11092,8750,13157,8722,11486,9892,10752 Array ( [0] => 9907 [1] => 10232 [2] => 10828 [3] => 8726 [4] => 11094 [5] => 8762 [6] => 9908 [7] => 8748 [8] => 15565 [9] => 10561 [10] => 23458 [11] => 11092 [12] => 8750 [13] => 13157 [14] => 8722 [15] => 11486 [16] => 9892 [17] => 10752 )