สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8744' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11089,17677,8757,8723,8749,8731,8738,19967,10828,9912,10752,8734,9894,10559,11086,10561,13053,10830 Array ( [0] => 11089 [1] => 17677 [2] => 8757 [3] => 8723 [4] => 8749 [5] => 8731 [6] => 8738 [7] => 19967 [8] => 10828 [9] => 9912 [10] => 10752 [11] => 8734 [12] => 9894 [13] => 10559 [14] => 11086 [15] => 10561 [16] => 13053 [17] => 10830 )