สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8743' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11096,11097,8721,19966,11095,8734,11086,8748,8763,9908,8747,17699,11452,10563,17677,9903,9905,8749 Array ( [0] => 11096 [1] => 11097 [2] => 8721 [3] => 19966 [4] => 11095 [5] => 8734 [6] => 11086 [7] => 8748 [8] => 8763 [9] => 9908 [10] => 8747 [11] => 17699 [12] => 11452 [13] => 10563 [14] => 17677 [15] => 9903 [16] => 9905 [17] => 8749 )