สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8743' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8754,8732,20947,11090,8727,10563,22839,17677,22556,22015,8764,9899,10559,8762,9909,8722,13053,8726 Array ( [0] => 8754 [1] => 8732 [2] => 20947 [3] => 11090 [4] => 8727 [5] => 10563 [6] => 22839 [7] => 17677 [8] => 22556 [9] => 22015 [10] => 8764 [11] => 9899 [12] => 10559 [13] => 8762 [14] => 9909 [15] => 8722 [16] => 13053 [17] => 8726 )