สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8743' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9907,10753,11486,8761,8749,17701,8758,9912,8737,9895,8730,8748,10563,10562,13053,9893,9900,10561 Array ( [0] => 9907 [1] => 10753 [2] => 11486 [3] => 8761 [4] => 8749 [5] => 17701 [6] => 8758 [7] => 9912 [8] => 8737 [9] => 9895 [10] => 8730 [11] => 8748 [12] => 10563 [13] => 10562 [14] => 13053 [15] => 9893 [16] => 9900 [17] => 10561 )