มีสินค้า

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8737' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22015,8723,8748,8757,22457,9907,22014,22815,10828,8731,9905,21230,11086,9899,10561,8749,15565,10829 Array ( [0] => 22015 [1] => 8723 [2] => 8748 [3] => 8757 [4] => 22457 [5] => 9907 [6] => 22014 [7] => 22815 [8] => 10828 [9] => 8731 [10] => 9905 [11] => 21230 [12] => 11086 [13] => 9899 [14] => 10561 [15] => 8749 [16] => 15565 [17] => 10829 )