มีสินค้า

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8737' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8756,10562,9913,22015,21229,8757,20091,8733,8738,8749,11087,9905,8747,10563,11088,13157,11093,8723 Array ( [0] => 8756 [1] => 10562 [2] => 9913 [3] => 22015 [4] => 21229 [5] => 8757 [6] => 20091 [7] => 8733 [8] => 8738 [9] => 8749 [10] => 11087 [11] => 9905 [12] => 8747 [13] => 10563 [14] => 11088 [15] => 13157 [16] => 11093 [17] => 8723 )