มีสินค้า

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8737' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22839,8728,9894,10752,9910,11097,15565,9911,8744,19648,9893,8734,9899,9898,22815,9892,9900,8722 Array ( [0] => 22839 [1] => 8728 [2] => 9894 [3] => 10752 [4] => 9910 [5] => 11097 [6] => 15565 [7] => 9911 [8] => 8744 [9] => 19648 [10] => 9893 [11] => 8734 [12] => 9899 [13] => 9898 [14] => 22815 [15] => 9892 [16] => 9900 [17] => 8722 )