สินค้าเหลือน้อย

1,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8736' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8721,8722,9892,9902,13157,9901,8723,19648,21229,20091,8761,9895,9900,9911,11094,8764,9899,8739 Array ( [0] => 8721 [1] => 8722 [2] => 9892 [3] => 9902 [4] => 13157 [5] => 9901 [6] => 8723 [7] => 19648 [8] => 21229 [9] => 20091 [10] => 8761 [11] => 9895 [12] => 9900 [13] => 9911 [14] => 11094 [15] => 8764 [16] => 9899 [17] => 8739 )