สินค้าเหลือน้อย

1,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8736' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9902,8747,9913,15565,10562,20947,11090,9914,9908,8754,10753,8730,8723,21229,8722,21230,8753,8744 Array ( [0] => 9902 [1] => 8747 [2] => 9913 [3] => 15565 [4] => 10562 [5] => 20947 [6] => 11090 [7] => 9914 [8] => 9908 [9] => 8754 [10] => 10753 [11] => 8730 [12] => 8723 [13] => 21229 [14] => 8722 [15] => 21230 [16] => 8753 [17] => 8744 )