สินค้าเหลือน้อย

1,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8736' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8739,9901,11086,8763,22456,9914,10829,24018,10547,8728,17184,9915,8758,8753,8735,8737,11087,11096 Array ( [0] => 8739 [1] => 9901 [2] => 11086 [3] => 8763 [4] => 22456 [5] => 9914 [6] => 10829 [7] => 24018 [8] => 10547 [9] => 8728 [10] => 17184 [11] => 9915 [12] => 8758 [13] => 8753 [14] => 8735 [15] => 8737 [16] => 11087 [17] => 11096 )