สินค้าเหลือน้อย

1,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8736' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11089,10562,9894,9905,9904,8727,8728,9906,9898,11095,8729,22014,9893,8758,10828,10547,9907,10232 Array ( [0] => 11089 [1] => 10562 [2] => 9894 [3] => 9905 [4] => 9904 [5] => 8727 [6] => 8728 [7] => 9906 [8] => 9898 [9] => 11095 [10] => 8729 [11] => 22014 [12] => 9893 [13] => 8758 [14] => 10828 [15] => 10547 [16] => 9907 [17] => 10232 )