สินค้าเหลือน้อย

1,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8736' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9900,9903,11086,10829,19648,10752,22556,11091,9893,22839,8721,8723,8763,8756,19966,9898,8724,11095 Array ( [0] => 9900 [1] => 9903 [2] => 11086 [3] => 10829 [4] => 19648 [5] => 10752 [6] => 22556 [7] => 11091 [8] => 9893 [9] => 22839 [10] => 8721 [11] => 8723 [12] => 8763 [13] => 8756 [14] => 19966 [15] => 9898 [16] => 8724 [17] => 11095 )