สินค้าเหลือน้อย

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8735' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11097,10828,10559,22014,8745,9914,17701,8739,8762,9909,8759,8749,13053,10563,8752,9915,17184,9910 Array ( [0] => 11097 [1] => 10828 [2] => 10559 [3] => 22014 [4] => 8745 [5] => 9914 [6] => 17701 [7] => 8739 [8] => 8762 [9] => 9909 [10] => 8759 [11] => 8749 [12] => 13053 [13] => 10563 [14] => 8752 [15] => 9915 [16] => 17184 [17] => 9910 )