สินค้าเหลือน้อย

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8735' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17699,17677,22839,9910,17184,11097,8745,11452,11096,8763,15565,9912,8760,13157,11486,8744,8758,9903 Array ( [0] => 17699 [1] => 17677 [2] => 22839 [3] => 9910 [4] => 17184 [5] => 11097 [6] => 8745 [7] => 11452 [8] => 11096 [9] => 8763 [10] => 15565 [11] => 9912 [12] => 8760 [13] => 13157 [14] => 11486 [15] => 8744 [16] => 8758 [17] => 9903 )