สินค้าเหลือน้อย

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8735' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8723,22815,8739,8760,10563,8763,8724,11097,8729,10559,11096,11452,8732,10561,11093,13053,8749,19967 Array ( [0] => 8723 [1] => 22815 [2] => 8739 [3] => 8760 [4] => 10563 [5] => 8763 [6] => 8724 [7] => 11097 [8] => 8729 [9] => 10559 [10] => 11096 [11] => 11452 [12] => 8732 [13] => 10561 [14] => 11093 [15] => 13053 [16] => 8749 [17] => 19967 )