สินค้าเหลือน้อย

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8735' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11096,11092,8721,9908,10232,8754,17703,11452,9902,8746,11486,10829,8758,9909,11094,9895,11088,17701 Array ( [0] => 11096 [1] => 11092 [2] => 8721 [3] => 9908 [4] => 10232 [5] => 8754 [6] => 17703 [7] => 11452 [8] => 9902 [9] => 8746 [10] => 11486 [11] => 10829 [12] => 8758 [13] => 9909 [14] => 11094 [15] => 9895 [16] => 11088 [17] => 17701 )