สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8734' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9895,8760,8722,8762,8747,8748,9915,10563,22015,8746,8731,17677,17184,11096,20953,8749,8736,8733 Array ( [0] => 9895 [1] => 8760 [2] => 8722 [3] => 8762 [4] => 8747 [5] => 8748 [6] => 9915 [7] => 10563 [8] => 22015 [9] => 8746 [10] => 8731 [11] => 17677 [12] => 17184 [13] => 11096 [14] => 20953 [15] => 8749 [16] => 8736 [17] => 8733 )