สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8734' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9902,8763,22015,10560,9893,21229,10547,11096,8723,9905,9901,22014,10752,8757,8762,9910,11088,9900 Array ( [0] => 9902 [1] => 8763 [2] => 22015 [3] => 10560 [4] => 9893 [5] => 21229 [6] => 10547 [7] => 11096 [8] => 8723 [9] => 9905 [10] => 9901 [11] => 22014 [12] => 10752 [13] => 8757 [14] => 8762 [15] => 9910 [16] => 11088 [17] => 9900 )