สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8734' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9914,10560,8745,9902,15565,9895,8726,22839,8756,8762,8764,8725,9907,9908,8749,11093,8722,11092 Array ( [0] => 9914 [1] => 10560 [2] => 8745 [3] => 9902 [4] => 15565 [5] => 9895 [6] => 8726 [7] => 22839 [8] => 8756 [9] => 8762 [10] => 8764 [11] => 8725 [12] => 9907 [13] => 9908 [14] => 8749 [15] => 11093 [16] => 8722 [17] => 11092 )