สินค้าหมด

2,300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8734' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11096,10563,8731,8748,10830,9900,8737,11087,20947,9910,10559,8755,9913,8730,8749,10232,11093,17677 Array ( [0] => 11096 [1] => 10563 [2] => 8731 [3] => 8748 [4] => 10830 [5] => 9900 [6] => 8737 [7] => 11087 [8] => 20947 [9] => 9910 [10] => 10559 [11] => 8755 [12] => 9913 [13] => 8730 [14] => 8749 [15] => 10232 [16] => 11093 [17] => 17677 )