สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8734' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8743,9905,9912,8753,11095,10562,8726,10830,17677,11096,8727,8757,19966,8729,9904,9894,10753,8722 Array ( [0] => 8743 [1] => 9905 [2] => 9912 [3] => 8753 [4] => 11095 [5] => 10562 [6] => 8726 [7] => 10830 [8] => 17677 [9] => 11096 [10] => 8727 [11] => 8757 [12] => 19966 [13] => 8729 [14] => 9904 [15] => 9894 [16] => 10753 [17] => 8722 )