มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8733' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9899,9900,10830,8736,11096,22556,11088,11091,9905,11089,9901,11095,9910,17701,19966,17703,8721,22815 Array ( [0] => 9899 [1] => 9900 [2] => 10830 [3] => 8736 [4] => 11096 [5] => 22556 [6] => 11088 [7] => 11091 [8] => 9905 [9] => 11089 [10] => 9901 [11] => 11095 [12] => 9910 [13] => 17701 [14] => 19966 [15] => 17703 [16] => 8721 [17] => 22815 )