มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8733' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10561,9906,9901,11452,10232,17701,11086,9904,8748,20091,9914,8749,8743,8729,17699,11091,11088,8753 Array ( [0] => 10561 [1] => 9906 [2] => 9901 [3] => 11452 [4] => 10232 [5] => 17701 [6] => 11086 [7] => 9904 [8] => 8748 [9] => 20091 [10] => 9914 [11] => 8749 [12] => 8743 [13] => 8729 [14] => 17699 [15] => 11091 [16] => 11088 [17] => 8753 )