มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8733' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9902,8725,11452,9913,17677,15565,8728,9903,22456,11087,13053,22556,9910,8759,10563,8743,9914,11090 Array ( [0] => 9902 [1] => 8725 [2] => 11452 [3] => 9913 [4] => 17677 [5] => 15565 [6] => 8728 [7] => 9903 [8] => 22456 [9] => 11087 [10] => 13053 [11] => 22556 [12] => 9910 [13] => 8759 [14] => 10563 [15] => 8743 [16] => 9914 [17] => 11090 )