สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8732' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8738,19966,11090,11096,9907,9903,8727,8753,8739,8744,8723,10753,8734,8736,23458,9910,8747,21229 Array ( [0] => 8738 [1] => 19966 [2] => 11090 [3] => 11096 [4] => 9907 [5] => 9903 [6] => 8727 [7] => 8753 [8] => 8739 [9] => 8744 [10] => 8723 [11] => 10753 [12] => 8734 [13] => 8736 [14] => 23458 [15] => 9910 [16] => 8747 [17] => 21229 )