สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8732' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8759,10563,10232,8746,9912,8729,10752,8735,22556,8756,21230,9892,8758,17677,8734,8753,8747,9909 Array ( [0] => 8759 [1] => 10563 [2] => 10232 [3] => 8746 [4] => 9912 [5] => 8729 [6] => 10752 [7] => 8735 [8] => 22556 [9] => 8756 [10] => 21230 [11] => 9892 [12] => 8758 [13] => 17677 [14] => 8734 [15] => 8753 [16] => 8747 [17] => 9909 )