มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8731' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9905,22839,8753,9904,8739,8722,17703,9894,9900,22556,11089,8748,8756,8747,8738,10559,8749,8759 Array ( [0] => 9905 [1] => 22839 [2] => 8753 [3] => 9904 [4] => 8739 [5] => 8722 [6] => 17703 [7] => 9894 [8] => 9900 [9] => 22556 [10] => 11089 [11] => 8748 [12] => 8756 [13] => 8747 [14] => 8738 [15] => 10559 [16] => 8749 [17] => 8759 )