มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8731' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15565,8736,9909,8723,9892,10830,11091,8724,8738,19648,22815,24237,11090,9906,10828,9910,9912,22556 Array ( [0] => 15565 [1] => 8736 [2] => 9909 [3] => 8723 [4] => 9892 [5] => 10830 [6] => 11091 [7] => 8724 [8] => 8738 [9] => 19648 [10] => 22815 [11] => 24237 [12] => 11090 [13] => 9906 [14] => 10828 [15] => 9910 [16] => 9912 [17] => 22556 )