มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8731' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11090,8756,8724,15565,8730,9894,8728,9915,8721,9907,9903,9909,8759,9914,9895,8764,11452,11093 Array ( [0] => 11090 [1] => 8756 [2] => 8724 [3] => 15565 [4] => 8730 [5] => 9894 [6] => 8728 [7] => 9915 [8] => 8721 [9] => 9907 [10] => 9903 [11] => 9909 [12] => 8759 [13] => 9914 [14] => 9895 [15] => 8764 [16] => 11452 [17] => 11093 )