มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8730' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21230,11087,8731,22556,8763,8734,9915,9910,10232,9893,8755,8762,8752,23458,8761,20947,9900,21229 Array ( [0] => 21230 [1] => 11087 [2] => 8731 [3] => 22556 [4] => 8763 [5] => 8734 [6] => 9915 [7] => 9910 [8] => 10232 [9] => 9893 [10] => 8755 [11] => 8762 [12] => 8752 [13] => 23458 [14] => 8761 [15] => 20947 [16] => 9900 [17] => 21229 )