มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8730' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9900,8729,11089,8753,10547,8727,9902,11090,8737,9913,11087,9898,22556,22015,8735,8745,8749,17677 Array ( [0] => 9900 [1] => 8729 [2] => 11089 [3] => 8753 [4] => 10547 [5] => 8727 [6] => 9902 [7] => 11090 [8] => 8737 [9] => 9913 [10] => 11087 [11] => 9898 [12] => 22556 [13] => 22015 [14] => 8735 [15] => 8745 [16] => 8749 [17] => 17677 )