มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8730' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8761,10828,17184,8731,8760,10752,8759,11452,8750,9916,8724,11093,22839,8725,9900,8735,11086,9915 Array ( [0] => 8761 [1] => 10828 [2] => 17184 [3] => 8731 [4] => 8760 [5] => 10752 [6] => 8759 [7] => 11452 [8] => 8750 [9] => 9916 [10] => 8724 [11] => 11093 [12] => 22839 [13] => 8725 [14] => 9900 [15] => 8735 [16] => 11086 [17] => 9915 )