สินค้าเหลือน้อย

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8729' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8738,9911,20091,8727,8750,9903,17184,9899,22456,8730,8722,11094,8757,8731,9893,8761,24237,8749 Array ( [0] => 8738 [1] => 9911 [2] => 20091 [3] => 8727 [4] => 8750 [5] => 9903 [6] => 17184 [7] => 9899 [8] => 22456 [9] => 8730 [10] => 8722 [11] => 11094 [12] => 8757 [13] => 8731 [14] => 9893 [15] => 8761 [16] => 24237 [17] => 8749 )