สินค้าเหลือน้อย

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8729' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11096,13157,24237,8736,22015,17703,8757,9902,8754,11093,22839,9892,10232,17677,8735,22456,11092,24018 Array ( [0] => 11096 [1] => 13157 [2] => 24237 [3] => 8736 [4] => 22015 [5] => 17703 [6] => 8757 [7] => 9902 [8] => 8754 [9] => 11093 [10] => 22839 [11] => 9892 [12] => 10232 [13] => 17677 [14] => 8735 [15] => 22456 [16] => 11092 [17] => 24018 )