มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8728' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11092,9907,9915,15565,11452,8723,22014,8730,9913,8733,8759,8748,10829,9904,11097,11094,20947,9912 Array ( [0] => 11092 [1] => 9907 [2] => 9915 [3] => 15565 [4] => 11452 [5] => 8723 [6] => 22014 [7] => 8730 [8] => 9913 [9] => 8733 [10] => 8759 [11] => 8748 [12] => 10829 [13] => 9904 [14] => 11097 [15] => 11094 [16] => 20947 [17] => 9912 )