มีสินค้า

265 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8728' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8748,8758,9901,9903,8764,11088,17699,13053,10753,22014,9905,23458,8759,8737,8761,9894,21230,9916 Array ( [0] => 8748 [1] => 8758 [2] => 9901 [3] => 9903 [4] => 8764 [5] => 11088 [6] => 17699 [7] => 13053 [8] => 10753 [9] => 22014 [10] => 9905 [11] => 23458 [12] => 8759 [13] => 8737 [14] => 8761 [15] => 9894 [16] => 21230 [17] => 9916 )