มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8728' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9911,9907,10562,8757,8744,8732,22014,8722,9905,20947,8746,8747,22015,17184,10232,9915,11087,11086 Array ( [0] => 9911 [1] => 9907 [2] => 10562 [3] => 8757 [4] => 8744 [5] => 8732 [6] => 22014 [7] => 8722 [8] => 9905 [9] => 20947 [10] => 8746 [11] => 8747 [12] => 22015 [13] => 17184 [14] => 10232 [15] => 9915 [16] => 11087 [17] => 11086 )