มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8728' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10232,8748,8758,10753,8746,9902,8722,8750,20091,13157,11452,22815,8721,10561,21229,8731,8743,8730 Array ( [0] => 10232 [1] => 8748 [2] => 8758 [3] => 10753 [4] => 8746 [5] => 9902 [6] => 8722 [7] => 8750 [8] => 20091 [9] => 13157 [10] => 11452 [11] => 22815 [12] => 8721 [13] => 10561 [14] => 21229 [15] => 8731 [16] => 8743 [17] => 8730 )