มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8727' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8745,9898,11092,9892,11452,8754,10561,8746,8726,8756,10559,10753,11086,8748,21230,9915,9910,21229 Array ( [0] => 8745 [1] => 9898 [2] => 11092 [3] => 9892 [4] => 11452 [5] => 8754 [6] => 10561 [7] => 8746 [8] => 8726 [9] => 8756 [10] => 10559 [11] => 10753 [12] => 11086 [13] => 8748 [14] => 21230 [15] => 9915 [16] => 9910 [17] => 21229 )