มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8727' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8736,8763,10560,8722,8755,10829,8762,8757,11090,9905,8738,8734,21229,8748,19648,9912,11096,8745 Array ( [0] => 8736 [1] => 8763 [2] => 10560 [3] => 8722 [4] => 8755 [5] => 10829 [6] => 8762 [7] => 8757 [8] => 11090 [9] => 9905 [10] => 8738 [11] => 8734 [12] => 21229 [13] => 8748 [14] => 19648 [15] => 9912 [16] => 11096 [17] => 8745 )