มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8727' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23458,9909,11094,21229,8743,8761,9908,11096,8756,9907,10830,8729,8722,9906,8764,9899,10562,9905 Array ( [0] => 23458 [1] => 9909 [2] => 11094 [3] => 21229 [4] => 8743 [5] => 8761 [6] => 9908 [7] => 11096 [8] => 8756 [9] => 9907 [10] => 10830 [11] => 8729 [12] => 8722 [13] => 9906 [14] => 8764 [15] => 9899 [16] => 10562 [17] => 9905 )