มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8727' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13053,9910,8733,24018,8725,8762,11087,8744,9907,9904,8761,10561,9902,11093,8760,8738,11486,11096 Array ( [0] => 13053 [1] => 9910 [2] => 8733 [3] => 24018 [4] => 8725 [5] => 8762 [6] => 11087 [7] => 8744 [8] => 9907 [9] => 9904 [10] => 8761 [11] => 10561 [12] => 9902 [13] => 11093 [14] => 8760 [15] => 8738 [16] => 11486 [17] => 11096 )