สินค้าเหลือน้อย

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8726' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8738,8743,13157,23458,11091,8745,8753,8729,17677,9912,8763,10232,9892,24018,9908,22556,8750,20947 Array ( [0] => 8738 [1] => 8743 [2] => 13157 [3] => 23458 [4] => 11091 [5] => 8745 [6] => 8753 [7] => 8729 [8] => 17677 [9] => 9912 [10] => 8763 [11] => 10232 [12] => 9892 [13] => 24018 [14] => 9908 [15] => 22556 [16] => 8750 [17] => 20947 )