สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8726' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11094,8753,13157,23458,17677,11090,8756,9911,9916,9898,9909,8725,20953,10829,8737,8743,8763,8747 Array ( [0] => 11094 [1] => 8753 [2] => 13157 [3] => 23458 [4] => 17677 [5] => 11090 [6] => 8756 [7] => 9911 [8] => 9916 [9] => 9898 [10] => 9909 [11] => 8725 [12] => 20953 [13] => 10829 [14] => 8737 [15] => 8743 [16] => 8763 [17] => 8747 )