สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8726' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8734,8729,22839,19966,17701,20953,9907,9904,8744,11090,19967,9899,8730,17184,9913,8724,17703,8752 Array ( [0] => 8734 [1] => 8729 [2] => 22839 [3] => 19966 [4] => 17701 [5] => 20953 [6] => 9907 [7] => 9904 [8] => 8744 [9] => 11090 [10] => 19967 [11] => 9899 [12] => 8730 [13] => 17184 [14] => 9913 [15] => 8724 [16] => 17703 [17] => 8752 )