สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8725' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8764,9914,8754,8733,9894,11096,15565,20947,19966,11092,21230,9900,9899,10828,11486,8737,8749,9901 Array ( [0] => 8764 [1] => 9914 [2] => 8754 [3] => 8733 [4] => 9894 [5] => 11096 [6] => 15565 [7] => 20947 [8] => 19966 [9] => 11092 [10] => 21230 [11] => 9900 [12] => 9899 [13] => 10828 [14] => 11486 [15] => 8737 [16] => 8749 [17] => 9901 )