สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8725' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10829,22456,9906,20953,17703,8723,9914,8754,9905,8736,9902,8734,22556,10828,11095,23458,8762,17677 Array ( [0] => 10829 [1] => 22456 [2] => 9906 [3] => 20953 [4] => 17703 [5] => 8723 [6] => 9914 [7] => 8754 [8] => 9905 [9] => 8736 [10] => 9902 [11] => 8734 [12] => 22556 [13] => 10828 [14] => 11095 [15] => 23458 [16] => 8762 [17] => 17677 )