สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8725' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21230,9909,8759,8722,9899,11088,8746,11090,8755,9907,8757,8738,8752,13053,8730,17703,17701,22015 Array ( [0] => 21230 [1] => 9909 [2] => 8759 [3] => 8722 [4] => 9899 [5] => 11088 [6] => 8746 [7] => 11090 [8] => 8755 [9] => 9907 [10] => 8757 [11] => 8738 [12] => 8752 [13] => 13053 [14] => 8730 [15] => 17703 [16] => 17701 [17] => 22015 )