สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8725' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10752,8736,8753,11089,8747,8743,8763,11091,9913,8721,20091,13053,9907,13157,8761,8746,17184,9902 Array ( [0] => 10752 [1] => 8736 [2] => 8753 [3] => 11089 [4] => 8747 [5] => 8743 [6] => 8763 [7] => 11091 [8] => 9913 [9] => 8721 [10] => 20091 [11] => 13053 [12] => 9907 [13] => 13157 [14] => 8761 [15] => 8746 [16] => 17184 [17] => 9902 )