สินค้าหมด

2,700 BAHT

DX BUILD DRIVER & FULL BOTTLE HOLDER SET

/
q select pid from dex_product where pid<>'8723' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8747,13157,20947,8726,15565,9907,11094,8732,9911,8758,9913,9899,8757,8759,8725,8734,9900,22815 Array ( [0] => 8747 [1] => 13157 [2] => 20947 [3] => 8726 [4] => 15565 [5] => 9907 [6] => 11094 [7] => 8732 [8] => 9911 [9] => 8758 [10] => 9913 [11] => 9899 [12] => 8757 [13] => 8759 [14] => 8725 [15] => 8734 [16] => 9900 [17] => 22815 )