มีสินค้า

1,150 BAHT
add to cart

 DX FULL BOTTLE HOLDER คือ สายพ่วงสำหรับเก็บ/ห้อย BOTTLE  โดยสินค้าจะใช้เล่นคู่กับ DX BUILD DRIVER

/
q select pid from dex_product where pid<>'8722' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9894,10753,11089,23458,8747,9907,8754,11086,22457,19966,8752,10828,8758,8721,22556,11095,9899,8728 Array ( [0] => 9894 [1] => 10753 [2] => 11089 [3] => 23458 [4] => 8747 [5] => 9907 [6] => 8754 [7] => 11086 [8] => 22457 [9] => 19966 [10] => 8752 [11] => 10828 [12] => 8758 [13] => 8721 [14] => 22556 [15] => 11095 [16] => 9899 [17] => 8728 )