มีสินค้า

1,150 BAHT
add to cart

 DX FULL BOTTLE HOLDER คือ สายพ่วงสำหรับเก็บ/ห้อย BOTTLE  โดยสินค้าจะใช้เล่นคู่กับ DX BUILD DRIVER

/
q select pid from dex_product where pid<>'8722' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9902,8727,8761,22839,9910,10828,8757,19966,11094,11486,17701,24018,20091,11087,9907,22456,17677,8725 Array ( [0] => 9902 [1] => 8727 [2] => 8761 [3] => 22839 [4] => 9910 [5] => 10828 [6] => 8757 [7] => 19966 [8] => 11094 [9] => 11486 [10] => 17701 [11] => 24018 [12] => 20091 [13] => 11087 [14] => 9907 [15] => 22456 [16] => 17677 [17] => 8725 )