มีสินค้า

1,150 BAHT
add to cart

 DX FULL BOTTLE HOLDER คือ สายพ่วงสำหรับเก็บ/ห้อย BOTTLE  โดยสินค้าจะใช้เล่นคู่กับ DX BUILD DRIVER

/
q select pid from dex_product where pid<>'8722' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9899,8728,9912,8735,8734,8736,10561,17699,20091,9904,8721,11094,8759,8761,8737,8729,10828,9916 Array ( [0] => 9899 [1] => 8728 [2] => 9912 [3] => 8735 [4] => 8734 [5] => 8736 [6] => 10561 [7] => 17699 [8] => 20091 [9] => 9904 [10] => 8721 [11] => 11094 [12] => 8759 [13] => 8761 [14] => 8737 [15] => 8729 [16] => 10828 [17] => 9916 )