มีสินค้า

1,150 BAHT
add to cart

 DX FULL BOTTLE HOLDER คือ สายพ่วงสำหรับเก็บ/ห้อย BOTTLE  โดยสินค้าจะใช้เล่นคู่กับ DX BUILD DRIVER

/
q select pid from dex_product where pid<>'8722' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20953,8749,10562,9898,9916,8744,9914,8759,8748,13157,17677,8733,11095,8747,9903,8746,10828,11452 Array ( [0] => 20953 [1] => 8749 [2] => 10562 [3] => 9898 [4] => 9916 [5] => 8744 [6] => 9914 [7] => 8759 [8] => 8748 [9] => 13157 [10] => 17677 [11] => 8733 [12] => 11095 [13] => 8747 [14] => 9903 [15] => 8746 [16] => 10828 [17] => 11452 )