สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8714' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21703,11238,21740,1480,1564,4981,8261,19746,20118,20906,19756,20291,1516,2088,10148,15508,21332,19051 Array ( [0] => 21703 [1] => 11238 [2] => 21740 [3] => 1480 [4] => 1564 [5] => 4981 [6] => 8261 [7] => 19746 [8] => 20118 [9] => 20906 [10] => 19756 [11] => 20291 [12] => 1516 [13] => 2088 [14] => 10148 [15] => 15508 [16] => 21332 [17] => 19051 )