สินค้าหมด

900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8714' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2859,518,13671,6616,1480,2696,8792,15163,13241,5703,5687,9759,20266,4846,10887,20294,5238,22462 Array ( [0] => 2859 [1] => 518 [2] => 13671 [3] => 6616 [4] => 1480 [5] => 2696 [6] => 8792 [7] => 15163 [8] => 13241 [9] => 5703 [10] => 5687 [11] => 9759 [12] => 20266 [13] => 4846 [14] => 10887 [15] => 20294 [16] => 5238 [17] => 22462 )