สินค้าเหลือน้อย

1,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8706' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2320,2487,14995,17918,14025,12924,12610,12096,10678,4368,3275,12090,14986,12362,18478,17225,20206,16329 Array ( [0] => 2320 [1] => 2487 [2] => 14995 [3] => 17918 [4] => 14025 [5] => 12924 [6] => 12610 [7] => 12096 [8] => 10678 [9] => 4368 [10] => 3275 [11] => 12090 [12] => 14986 [13] => 12362 [14] => 18478 [15] => 17225 [16] => 20206 [17] => 16329 )