สินค้าเหลือน้อย

1,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8706' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7822,24066,12359,14997,14990,18824,2525,12089,7866,12101,19451,18482,18845,2488,12620,2528,18479,12362 Array ( [0] => 7822 [1] => 24066 [2] => 12359 [3] => 14997 [4] => 14990 [5] => 18824 [6] => 2525 [7] => 12089 [8] => 7866 [9] => 12101 [10] => 19451 [11] => 18482 [12] => 18845 [13] => 2488 [14] => 12620 [15] => 2528 [16] => 18479 [17] => 12362 )