สินค้าเหลือน้อย

5,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8702' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8700,11333,14999,18480,17944,12927,8455,8807,4361,8688,8796,14482,3184,17924,4363,17926,17940,18485 Array ( [0] => 8700 [1] => 11333 [2] => 14999 [3] => 18480 [4] => 17944 [5] => 12927 [6] => 8455 [7] => 8807 [8] => 4361 [9] => 8688 [10] => 8796 [11] => 14482 [12] => 3184 [13] => 17924 [14] => 4363 [15] => 17926 [16] => 17940 [17] => 18485 )