สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8700' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4370,9699,18480,20075,4367,18833,10384,12613,8687,5892,17945,14989,8459,8803,14656,12610,3273,17950 Array ( [0] => 4370 [1] => 9699 [2] => 18480 [3] => 20075 [4] => 4367 [5] => 18833 [6] => 10384 [7] => 12613 [8] => 8687 [9] => 5892 [10] => 17945 [11] => 14989 [12] => 8459 [13] => 8803 [14] => 14656 [15] => 12610 [16] => 3273 [17] => 17950 )