สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8700' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7872,17944,12093,14989,3267,8460,20203,18638,18838,16864,18482,12620,4360,21283,18477,16870,18831,5721 Array ( [0] => 7872 [1] => 17944 [2] => 12093 [3] => 14989 [4] => 3267 [5] => 8460 [6] => 20203 [7] => 18638 [8] => 18838 [9] => 16864 [10] => 18482 [11] => 12620 [12] => 4360 [13] => 21283 [14] => 18477 [15] => 16870 [16] => 18831 [17] => 5721 )