มีสินค้า

2,190 BAHT
add to cart
  • หมวดสินค้า : เกม
  • รูปแบบสินค้า : PS4

Typ: RPG
The story takes place in a peaceful land of seven kingdoms. Suddenly, as though enchanted by an ancient prophecy, the kingdoms wage war. The heroes from different kingdoms band together to restore peace to their torn continent.

/
เกม , PS4
  • Adventure
q select pid from dex_product where pid<>'8641' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21024,14607,15770,15973,6579,2389,2857,18556,1573,20835,20786,9753,5801,20297,22144,5502,5779,6270 Array ( [0] => 21024 [1] => 14607 [2] => 15770 [3] => 15973 [4] => 6579 [5] => 2389 [6] => 2857 [7] => 18556 [8] => 1573 [9] => 20835 [10] => 20786 [11] => 9753 [12] => 5801 [13] => 20297 [14] => 22144 [15] => 5502 [16] => 5779 [17] => 6270 )