สินค้าหมด

120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8640' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20844,19143,3076,6173,21195,4557,8638,7471,3399,8578,21561,8599,9288,10301,4298,9284,8863,13154 Array ( [0] => 20844 [1] => 19143 [2] => 3076 [3] => 6173 [4] => 21195 [5] => 4557 [6] => 8638 [7] => 7471 [8] => 3399 [9] => 8578 [10] => 21561 [11] => 8599 [12] => 9288 [13] => 10301 [14] => 4298 [15] => 9284 [16] => 8863 [17] => 13154 )