สินค้าหมด

120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8639' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7364,3923,9947,9164,4105,8135,8599,9240,24107,14488,9290,8640,19143,8509,1173,13048,1172,19158 Array ( [0] => 7364 [1] => 3923 [2] => 9947 [3] => 9164 [4] => 4105 [5] => 8135 [6] => 8599 [7] => 9240 [8] => 24107 [9] => 14488 [10] => 9290 [11] => 8640 [12] => 19143 [13] => 8509 [14] => 1173 [15] => 13048 [16] => 1172 [17] => 19158 )