สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8628' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3935,1096,4676,23687,7543,6101,13645,9227,8629,1186,7917,8711,227,1093,3591,1097,1092,3928 Array ( [0] => 3935 [1] => 1096 [2] => 4676 [3] => 23687 [4] => 7543 [5] => 6101 [6] => 13645 [7] => 9227 [8] => 8629 [9] => 1186 [10] => 7917 [11] => 8711 [12] => 227 [13] => 1093 [14] => 3591 [15] => 1097 [16] => 1092 [17] => 3928 )