สินค้าเหลือน้อย

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8618' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9947,8599,4544,12234,9164,13155,14678,1174,9231,10746,13101,5041,2706,21195,22077,9236,8640,4112 Array ( [0] => 9947 [1] => 8599 [2] => 4544 [3] => 12234 [4] => 9164 [5] => 13155 [6] => 14678 [7] => 1174 [8] => 9231 [9] => 10746 [10] => 13101 [11] => 5041 [12] => 2706 [13] => 21195 [14] => 22077 [15] => 9236 [16] => 8640 [17] => 4112 )