สินค้าหมด

400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8597' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17117,12323,4763,15180,5739,15384,12108,8080,6093,7014,11190,14010,8084,19650,7945,12115,8200,10198 Array ( [0] => 17117 [1] => 12323 [2] => 4763 [3] => 15180 [4] => 5739 [5] => 15384 [6] => 12108 [7] => 8080 [8] => 6093 [9] => 7014 [10] => 11190 [11] => 14010 [12] => 8084 [13] => 19650 [14] => 7945 [15] => 12115 [16] => 8200 [17] => 10198 )