สินค้าหมด

400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8597' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15608,21418,17711,7883,8221,5842,16858,8212,22085,5297,20776,16859,19536,18691,14195,15607,7877,8203 Array ( [0] => 15608 [1] => 21418 [2] => 17711 [3] => 7883 [4] => 8221 [5] => 5842 [6] => 16858 [7] => 8212 [8] => 22085 [9] => 5297 [10] => 20776 [11] => 16859 [12] => 19536 [13] => 18691 [14] => 14195 [15] => 15607 [16] => 7877 [17] => 8203 )