มีสินค้า

900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8546' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6947,21222,10367,18726,6944,6865,5551,6056,8477,11047,6292,13054,11011,5557,6112,5724,22811,6694 Array ( [0] => 6947 [1] => 21222 [2] => 10367 [3] => 18726 [4] => 6944 [5] => 6865 [6] => 5551 [7] => 6056 [8] => 8477 [9] => 11047 [10] => 6292 [11] => 13054 [12] => 11011 [13] => 5557 [14] => 6112 [15] => 5724 [16] => 22811 [17] => 6694 )