มีสินค้า

900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8546' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5559,5875,20041,6947,6827,6142,5724,6693,6865,6144,6436,7257,11011,8477,18113,18726,7210,8504 Array ( [0] => 5559 [1] => 5875 [2] => 20041 [3] => 6947 [4] => 6827 [5] => 6142 [6] => 5724 [7] => 6693 [8] => 6865 [9] => 6144 [10] => 6436 [11] => 7257 [12] => 11011 [13] => 8477 [14] => 18113 [15] => 18726 [16] => 7210 [17] => 8504 )