สินค้าหมด

1,760 BAHT
2200 BAHT

ฟิกเกอร์ Masked rider EX-AID ที่สามารถเปลี่ยนฟอร์มได้ 2 แบบ คือ MAXIMUM GAMER และ MUTEKI GAMER

/
q select pid from dex_product where pid<>'8504' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6694,7257,13054,18915,6947,6946,5555,5554,11011,11025,21720,10546,12052,5723,5557,18726,6057,5874 Array ( [0] => 6694 [1] => 7257 [2] => 13054 [3] => 18915 [4] => 6947 [5] => 6946 [6] => 5555 [7] => 5554 [8] => 11011 [9] => 11025 [10] => 21720 [11] => 10546 [12] => 12052 [13] => 5723 [14] => 5557 [15] => 18726 [16] => 6057 [17] => 5874 )