สินค้าหมด

1,760 BAHT
2200 BAHT

ฟิกเกอร์ Masked rider EX-AID ที่สามารถเปลี่ยนฟอร์มได้ 2 แบบ คือ MAXIMUM GAMER และ MUTEKI GAMER

/
q select pid from dex_product where pid<>'8504' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18113,6694,21720,6144,7857,7356,23297,21222,7257,5724,11168,6436,5554,6691,5854,5555,6293,6827 Array ( [0] => 18113 [1] => 6694 [2] => 21720 [3] => 6144 [4] => 7857 [5] => 7356 [6] => 23297 [7] => 21222 [8] => 7257 [9] => 5724 [10] => 11168 [11] => 6436 [12] => 5554 [13] => 6691 [14] => 5854 [15] => 5555 [16] => 6293 [17] => 6827 )