สินค้าหมด

1,760 BAHT
2200 BAHT

ฟิกเกอร์ Masked rider EX-AID ที่สามารถเปลี่ยนฟอร์มได้ 2 แบบ คือ MAXIMUM GAMER และ MUTEKI GAMER

/
q select pid from dex_product where pid<>'8504' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11011,7209,5560,6057,6899,18915,5873,6946,22555,6948,5552,11047,5558,18336,6945,6864,7356,20039 Array ( [0] => 11011 [1] => 7209 [2] => 5560 [3] => 6057 [4] => 6899 [5] => 18915 [6] => 5873 [7] => 6946 [8] => 22555 [9] => 6948 [10] => 5552 [11] => 11047 [12] => 5558 [13] => 18336 [14] => 6945 [15] => 6864 [16] => 7356 [17] => 20039 )