สินค้าหมด

800 BAHT

Fifth release featuring 5 titles with illustrated cover.

q select pid from dex_product where pid<>'8487' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1384,9773,3011,17292,1350,3326,5430,1381,3640,13594,2507,13595,13085,3816,11611,18981,1319,3151 Array ( [0] => 1384 [1] => 9773 [2] => 3011 [3] => 17292 [4] => 1350 [5] => 3326 [6] => 5430 [7] => 1381 [8] => 3640 [9] => 13594 [10] => 2507 [11] => 13595 [12] => 13085 [13] => 3816 [14] => 11611 [15] => 18981 [16] => 1319 [17] => 3151 )