สินค้าหมด

800 BAHT

Fifth release featuring 5 titles with illustrated cover.

q select pid from dex_product where pid<>'8487' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8370,22423,4220,18974,18977,3157,6256,1380,8365,4757,9786,4219,13085,17292,3154,10708,12762,6617 Array ( [0] => 8370 [1] => 22423 [2] => 4220 [3] => 18974 [4] => 18977 [5] => 3157 [6] => 6256 [7] => 1380 [8] => 8365 [9] => 4757 [10] => 9786 [11] => 4219 [12] => 13085 [13] => 17292 [14] => 3154 [15] => 10708 [16] => 12762 [17] => 6617 )