สินค้าหมด

1,100 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8477' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7208,6057,18726,11167,5873,20832,7857,6946,6865,22555,6694,6293,6142,20041,5558,5692,7358,6691 Array ( [0] => 7208 [1] => 6057 [2] => 18726 [3] => 11167 [4] => 5873 [5] => 20832 [6] => 7857 [7] => 6946 [8] => 6865 [9] => 22555 [10] => 6694 [11] => 6293 [12] => 6142 [13] => 20041 [14] => 5558 [15] => 5692 [16] => 7358 [17] => 6691 )