สินค้าหมด

1,100 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8477' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6057,7356,5555,7357,10546,7209,5724,6944,20832,6945,7358,12052,6436,5554,6144,6947,11167,7210 Array ( [0] => 6057 [1] => 7356 [2] => 5555 [3] => 7357 [4] => 10546 [5] => 7209 [6] => 5724 [7] => 6944 [8] => 20832 [9] => 6945 [10] => 7358 [11] => 12052 [12] => 6436 [13] => 5554 [14] => 6144 [15] => 6947 [16] => 11167 [17] => 7210 )