สินค้าหมด

1,100 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8477' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21222,6144,18915,11025,6112,6436,6865,5560,5724,7857,18113,18336,7358,7323,13982,22816,7357,6864 Array ( [0] => 21222 [1] => 6144 [2] => 18915 [3] => 11025 [4] => 6112 [5] => 6436 [6] => 6865 [7] => 5560 [8] => 5724 [9] => 7857 [10] => 18113 [11] => 18336 [12] => 7358 [13] => 7323 [14] => 13982 [15] => 22816 [16] => 7357 [17] => 6864 )