สินค้าหมด

1,100 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8477' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6864,22811,7323,11047,6691,11011,7208,5725,6056,5552,8546,6112,5692,21222,20040,13982,22816,12052 Array ( [0] => 6864 [1] => 22811 [2] => 7323 [3] => 11047 [4] => 6691 [5] => 11011 [6] => 7208 [7] => 5725 [8] => 6056 [9] => 5552 [10] => 8546 [11] => 6112 [12] => 5692 [13] => 21222 [14] => 20040 [15] => 13982 [16] => 22816 [17] => 12052 )