สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8456' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18642,18846,8806,5605,17941,14981,8027,12925,9699,18824,18820,18825,15644,2487,17952,14988,7821,20327 Array ( [0] => 18642 [1] => 18846 [2] => 8806 [3] => 5605 [4] => 17941 [5] => 14981 [6] => 8027 [7] => 12925 [8] => 9699 [9] => 18824 [10] => 18820 [11] => 18825 [12] => 15644 [13] => 2487 [14] => 17952 [15] => 14988 [16] => 7821 [17] => 20327 )