สินค้าหมด

400 BAHT

size: approx. 40mm x 90mm
Material: acrylic, metal
Country of origin: Japan

q select pid from dex_product where pid<>'8441' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3899,7876,15841,11152,7878,9113,17123,8177,12313,20773,7033,9954,10661,5235,12920,7521,6084,19130 Array ( [0] => 3899 [1] => 7876 [2] => 15841 [3] => 11152 [4] => 7878 [5] => 9113 [6] => 17123 [7] => 8177 [8] => 12313 [9] => 20773 [10] => 7033 [11] => 9954 [12] => 10661 [13] => 5235 [14] => 12920 [15] => 7521 [16] => 6084 [17] => 19130 )