สินค้าหมด

400 BAHT

size: approx. 40mm x 90mm
Material: acrylic, metal
Country of origin: Japan

q select pid from dex_product where pid<>'8441' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16826,18626,8191,10407,10960,5843,10624,10355,7889,17753,8106,15238,7287,7038,17754,21445,2601,21287 Array ( [0] => 16826 [1] => 18626 [2] => 8191 [3] => 10407 [4] => 10960 [5] => 5843 [6] => 10624 [7] => 10355 [8] => 7889 [9] => 17753 [10] => 8106 [11] => 15238 [12] => 7287 [13] => 7038 [14] => 17754 [15] => 21445 [16] => 2601 [17] => 21287 )