มีสินค้า

250 BAHT
add to cart

สินค้าเป็นแบบสุ่มจาก 9 แบบ

size: 56mm in diameter
Material: Tin plate, paper, with mount
Country of origin: Japan

q select pid from dex_product where pid<>'8440' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9808,24404,8535,10085,12346,4523,10566,16755,8448,10201,5832,22151,15225,8174,24424,11192,24553,12321 Array ( [0] => 9808 [1] => 24404 [2] => 8535 [3] => 10085 [4] => 12346 [5] => 4523 [6] => 10566 [7] => 16755 [8] => 8448 [9] => 10201 [10] => 5832 [11] => 22151 [12] => 15225 [13] => 8174 [14] => 24424 [15] => 11192 [16] => 24553 [17] => 12321 )