มีสินค้า

250 BAHT
add to cart

สินค้าเป็นแบบสุ่มจาก 9 แบบ

size: 56mm in diameter
Material: Tin plate, paper, with mount
Country of origin: Japan

q select pid from dex_product where pid<>'8440' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21772,5731,21449,14022,7527,12919,10660,8080,22086,20798,8329,17576,7518,7309,21069,22513,17649,15240 Array ( [0] => 21772 [1] => 5731 [2] => 21449 [3] => 14022 [4] => 7527 [5] => 12919 [6] => 10660 [7] => 8080 [8] => 22086 [9] => 20798 [10] => 8329 [11] => 17576 [12] => 7518 [13] => 7309 [14] => 21069 [15] => 22513 [16] => 17649 [17] => 15240 )