ใน เมืองฟูโตะ เมืองที่เต็มไปด้วยการทดลองของผู้มีพลังเหนือมนุษย์ด้วยการใช้ไกอา เมมโมรี่ ต้องโกลาหลเพราะการมาของทีม

นักรบผู้ไม่รู้จักตาย NEVER ที่ทาให้ไกอาเมมโมรี่ รุ่น 2 กระจัดกระจายไปทั่วเมืองฟูโตะ , ทีมงานนักสืบนารุมิจึงรับงานรวบรวมเมมโมรี่

ทั้ง 26 แบบ แต่ระหว่างนั้นพวกเขาก็ต้องปะทะกับหัวหน้าทีม NEVER ที่มีพลังทาให้ไกอาเมมโมรี่รุ่น 1 ไม่สามารถใช้การได้ แล้วอย่างนี้

มาสค์ไรเดอร์ ดับเบิล และ มาสค์ไรเดอร์ แอคเซล ที่ไม่สามารถแปลงร่างได้เลย จะยับยั้งแผนการทาลายเมืองฟูโตะของ NEVER ได้หรือ?

q select pid from dex_product where pid<>'844' and ( pcharacter='82' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2125,2127,7225,5816,2134,2123,2131,8523,2192,6115,2128,18724,2124,8479,14713,2129,24010,24546 Array ( [0] => 2125 [1] => 2127 [2] => 7225 [3] => 5816 [4] => 2134 [5] => 2123 [6] => 2131 [7] => 8523 [8] => 2192 [9] => 6115 [10] => 2128 [11] => 18724 [12] => 2124 [13] => 8479 [14] => 14713 [15] => 2129 [16] => 24010 [17] => 24546 )