สินค้าเหลือน้อย

900 BAHT
add to cart

Drama CD release.

q select pid from dex_product where pid<>'8402' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1317,11614,12915,3327,1386,9138,5335,3572,16056,11608,17293,3816,5093,8366,11265,10708,13085,4853 Array ( [0] => 1317 [1] => 11614 [2] => 12915 [3] => 3327 [4] => 1386 [5] => 9138 [6] => 5335 [7] => 3572 [8] => 16056 [9] => 11608 [10] => 17293 [11] => 3816 [12] => 5093 [13] => 8366 [14] => 11265 [15] => 10708 [16] => 13085 [17] => 4853 )