สินค้าหมด

650 BAHT

Drama CD release.

q select pid from dex_product where pid<>'8402' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1318,3154,3327,8372,12861,1401,22421,5227,8368,11616,10708,13086,3326,9318,5093,3261,9134,22423 Array ( [0] => 1318 [1] => 3154 [2] => 3327 [3] => 8372 [4] => 12861 [5] => 1401 [6] => 22421 [7] => 5227 [8] => 8368 [9] => 11616 [10] => 10708 [11] => 13086 [12] => 3326 [13] => 9318 [14] => 5093 [15] => 3261 [16] => 9134 [17] => 22423 )