สินค้าเหลือน้อย

2,080 BAHT
2600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8395' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8392,6219,6483,6484,11707,8361,11709,8393,5516,6224,6235,3686,6217,5693,4750,9411,4761,6211 Array ( [0] => 8392 [1] => 6219 [2] => 6483 [3] => 6484 [4] => 11707 [5] => 8361 [6] => 11709 [7] => 8393 [8] => 5516 [9] => 6224 [10] => 6235 [11] => 3686 [12] => 6217 [13] => 5693 [14] => 4750 [15] => 9411 [16] => 4761 [17] => 6211 )