สินค้าเหลือน้อย

2,080 BAHT
2600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8395' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8394,6219,7839,8361,11707,6217,4750,4761,9411,6235,6483,11709,6484,5693,5516,6224,3686,8393 Array ( [0] => 8394 [1] => 6219 [2] => 7839 [3] => 8361 [4] => 11707 [5] => 6217 [6] => 4750 [7] => 4761 [8] => 9411 [9] => 6235 [10] => 6483 [11] => 11709 [12] => 6484 [13] => 5693 [14] => 5516 [15] => 6224 [16] => 3686 [17] => 8393 )