สินค้าเหลือน้อย

2,080 BAHT
2600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8395' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5516,9411,6483,3686,4750,11709,8394,4761,5693,6224,6211,8392,11707,8361,6484,6235,6219,7839 Array ( [0] => 5516 [1] => 9411 [2] => 6483 [3] => 3686 [4] => 4750 [5] => 11709 [6] => 8394 [7] => 4761 [8] => 5693 [9] => 6224 [10] => 6211 [11] => 8392 [12] => 11707 [13] => 8361 [14] => 6484 [15] => 6235 [16] => 6219 [17] => 7839 )