สินค้าเหลือน้อย

840 BAHT
1050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8394' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4750,6224,5516,6483,8395,3686,5693,6211,6235,6219,9411,11709,7839,8393,8361,8392,4761,6484 Array ( [0] => 4750 [1] => 6224 [2] => 5516 [3] => 6483 [4] => 8395 [5] => 3686 [6] => 5693 [7] => 6211 [8] => 6235 [9] => 6219 [10] => 9411 [11] => 11709 [12] => 7839 [13] => 8393 [14] => 8361 [15] => 8392 [16] => 4761 [17] => 6484 )