สินค้าเหลือน้อย

630 BAHT
1050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8394' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3686,11707,4761,4750,7839,8393,8361,6484,5693,6219,8395,6235,9411,6224,6211,8392,11709,5516 Array ( [0] => 3686 [1] => 11707 [2] => 4761 [3] => 4750 [4] => 7839 [5] => 8393 [6] => 8361 [7] => 6484 [8] => 5693 [9] => 6219 [10] => 8395 [11] => 6235 [12] => 9411 [13] => 6224 [14] => 6211 [15] => 8392 [16] => 11709 [17] => 5516 )