สินค้าเหลือน้อย

840 BAHT
1050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8394' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8361,11707,11709,5516,4761,6219,6484,5693,9411,6217,8395,3686,6483,4750,6224,7839,8393,6211 Array ( [0] => 8361 [1] => 11707 [2] => 11709 [3] => 5516 [4] => 4761 [5] => 6219 [6] => 6484 [7] => 5693 [8] => 9411 [9] => 6217 [10] => 8395 [11] => 3686 [12] => 6483 [13] => 4750 [14] => 6224 [15] => 7839 [16] => 8393 [17] => 6211 )