สินค้าเหลือน้อย

840 BAHT
1050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8394' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4761,6217,6224,11709,8361,6219,6211,9411,5516,11707,4750,6235,3686,7839,6483,6484,8395,8392 Array ( [0] => 4761 [1] => 6217 [2] => 6224 [3] => 11709 [4] => 8361 [5] => 6219 [6] => 6211 [7] => 9411 [8] => 5516 [9] => 11707 [10] => 4750 [11] => 6235 [12] => 3686 [13] => 7839 [14] => 6483 [15] => 6484 [16] => 8395 [17] => 8392 )