สินค้าเหลือน้อย

840 BAHT
1050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8393' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7839,6483,5516,4750,6211,6484,8361,11707,6235,6217,6219,8394,8392,4761,11709,3686,8395,5693 Array ( [0] => 7839 [1] => 6483 [2] => 5516 [3] => 4750 [4] => 6211 [5] => 6484 [6] => 8361 [7] => 11707 [8] => 6235 [9] => 6217 [10] => 6219 [11] => 8394 [12] => 8392 [13] => 4761 [14] => 11709 [15] => 3686 [16] => 8395 [17] => 5693 )