สินค้าเหลือน้อย

840 BAHT
1050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8393' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6224,6211,6484,11709,5693,11707,8395,8392,8361,4750,5516,9411,7839,6217,6483,8394,3686,6235 Array ( [0] => 6224 [1] => 6211 [2] => 6484 [3] => 11709 [4] => 5693 [5] => 11707 [6] => 8395 [7] => 8392 [8] => 8361 [9] => 4750 [10] => 5516 [11] => 9411 [12] => 7839 [13] => 6217 [14] => 6483 [15] => 8394 [16] => 3686 [17] => 6235 )