สินค้าเหลือน้อย

840 BAHT
1050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8393' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5693,6217,6484,7839,9411,4761,8361,11709,11707,6219,8394,5516,6211,6224,8392,6235,8395,4750 Array ( [0] => 5693 [1] => 6217 [2] => 6484 [3] => 7839 [4] => 9411 [5] => 4761 [6] => 8361 [7] => 11709 [8] => 11707 [9] => 6219 [10] => 8394 [11] => 5516 [12] => 6211 [13] => 6224 [14] => 8392 [15] => 6235 [16] => 8395 [17] => 4750 )