สินค้าเหลือน้อย

2,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8392' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6483,6211,3686,6484,11707,5693,6217,7839,6235,6219,8361,5516,11709,8395,4761,8394,6224,4750 Array ( [0] => 6483 [1] => 6211 [2] => 3686 [3] => 6484 [4] => 11707 [5] => 5693 [6] => 6217 [7] => 7839 [8] => 6235 [9] => 6219 [10] => 8361 [11] => 5516 [12] => 11709 [13] => 8395 [14] => 4761 [15] => 8394 [16] => 6224 [17] => 4750 )