สินค้าหมด

500 BAHT

Features "Tenchi no 3P" anime ending theme.

q select pid from dex_product where pid<>'8386' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5464,4698,7745,20937,21244,6511,13241,6297,19528,21591,14561,6245,21971,9382,19990,11261,22192,22527 Array ( [0] => 5464 [1] => 4698 [2] => 7745 [3] => 20937 [4] => 21244 [5] => 6511 [6] => 13241 [7] => 6297 [8] => 19528 [9] => 21591 [10] => 14561 [11] => 6245 [12] => 21971 [13] => 9382 [14] => 19990 [15] => 11261 [16] => 22192 [17] => 22527 )