สินค้าหมด

500 BAHT

Features "Tenchi no 3P" anime ending theme.

q select pid from dex_product where pid<>'8386' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14638,10702,5183,6199,18459,12484,3867,5170,11487,7957,21164,6604,18065,24134,6442,9238,15828,8105 Array ( [0] => 14638 [1] => 10702 [2] => 5183 [3] => 6199 [4] => 18459 [5] => 12484 [6] => 3867 [7] => 5170 [8] => 11487 [9] => 7957 [10] => 21164 [11] => 6604 [12] => 18065 [13] => 24134 [14] => 6442 [15] => 9238 [16] => 15828 [17] => 8105 )