พรีออเดอร์

.

2,400 BAHT
2800 BAHT
พรีออเดอร์

Features "Love Live! Sunshine!! Aqours First LoveLive!" live first day (February 25, 2017).

q select pid from dex_product where pid<>'8380' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23122,23222,7727,5104,17115,21450,10532,8065,7878,18338,9801,15538,7885,10404,16830,11190,21185,16851 Array ( [0] => 23122 [1] => 23222 [2] => 7727 [3] => 5104 [4] => 17115 [5] => 21450 [6] => 10532 [7] => 8065 [8] => 7878 [9] => 18338 [10] => 9801 [11] => 15538 [12] => 7885 [13] => 10404 [14] => 16830 [15] => 11190 [16] => 21185 [17] => 16851 )