พรีออเดอร์

.

2,400 BAHT
2800 BAHT
พรีออเดอร์

Features "Love Live! Sunshine!! Aqours First LoveLive!" live first day (February 25, 2017).

q select pid from dex_product where pid<>'8380' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8214,15537,20861,8381,21676,10184,11471,16465,20611,20209,7298,5292,21450,6097,15529,6968,17117,15203 Array ( [0] => 8214 [1] => 15537 [2] => 20861 [3] => 8381 [4] => 21676 [5] => 10184 [6] => 11471 [7] => 16465 [8] => 20611 [9] => 20209 [10] => 7298 [11] => 5292 [12] => 21450 [13] => 6097 [14] => 15529 [15] => 6968 [16] => 17117 [17] => 15203 )