พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Release of "The Idolm@Ster Million Live! M@Ster Sparkle" app game series with illustrated cover.

q select pid from dex_product where pid<>'8370' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1385,9773,6323,8368,6254,13085,4853,3261,5415,1317,4035,3667,8487,3640,5099,6128,3816,5090 Array ( [0] => 1385 [1] => 9773 [2] => 6323 [3] => 8368 [4] => 6254 [5] => 13085 [6] => 4853 [7] => 3261 [8] => 5415 [9] => 1317 [10] => 4035 [11] => 3667 [12] => 8487 [13] => 3640 [14] => 5099 [15] => 6128 [16] => 3816 [17] => 5090 )