พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Release of "The Idolm@Ster Million Live! M@Ster Sparkle" app game series with illustrated cover.

q select pid from dex_product where pid<>'8370' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9779,2856,3572,12867,12915,14250,3156,8268,5246,11311,16056,1387,13595,4876,9772,1350,5411,13084 Array ( [0] => 9779 [1] => 2856 [2] => 3572 [3] => 12867 [4] => 12915 [5] => 14250 [6] => 3156 [7] => 8268 [8] => 5246 [9] => 11311 [10] => 16056 [11] => 1387 [12] => 13595 [13] => 4876 [14] => 9772 [15] => 1350 [16] => 5411 [17] => 13084 )