มีสินค้า

379 BAHT
399 BAHT
add to cart

ครบเครื่องเรื่อง DX Robot Super Sentai Series ประวัติศาสตร์หุ่นเซ็นไตทั้งหมดได้มารวมเป็นหนี่งแล้ว ตั้งแต่ขบวนการแรก "โกเรนเจอร์" ไปจนถึงขบวนการที่ 40 "จูโอเจอร์" หนังสือที่รวบรวมซูเปอร์เมคานิคของซูเปอร์เซ็นไตทั้ง 40 ซีรีส์ไว้ในเล่มเดียว!!

SS-11-002
/
  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'8361' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6219,6483,7839,4750,11709,5516,6211,9411,8392,5693,8394,6224,8395,8393,4761,11707,6484,6235 Array ( [0] => 6219 [1] => 6483 [2] => 7839 [3] => 4750 [4] => 11709 [5] => 5516 [6] => 6211 [7] => 9411 [8] => 8392 [9] => 5693 [10] => 8394 [11] => 6224 [12] => 8395 [13] => 8393 [14] => 4761 [15] => 11707 [16] => 6484 [17] => 6235 )