สินค้าเหลือน้อย

4,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8359' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9921,3379,6256,9318,4851,10708,20186,5019,1388,3153,1385,11007,2741,20187,18981,3667,5090,9798 Array ( [0] => 9921 [1] => 3379 [2] => 6256 [3] => 9318 [4] => 4851 [5] => 10708 [6] => 20186 [7] => 5019 [8] => 1388 [9] => 3153 [10] => 1385 [11] => 11007 [12] => 2741 [13] => 20187 [14] => 18981 [15] => 3667 [16] => 5090 [17] => 9798 )