สินค้าเหลือน้อย

5,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8359' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8401,8269,18979,11611,5090,2482,11620,3326,3261,3252,20187,11873,3260,1350,14249,5335,8366,13594 Array ( [0] => 8401 [1] => 8269 [2] => 18979 [3] => 11611 [4] => 5090 [5] => 2482 [6] => 11620 [7] => 3326 [8] => 3261 [9] => 3252 [10] => 20187 [11] => 11873 [12] => 3260 [13] => 1350 [14] => 14249 [15] => 5335 [16] => 8366 [17] => 13594 )