สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8335' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15603,12327,7522,10195,12755,6680,15201,7022,10796,21437,16835,8592,6079,21186,20784,7944,12337,5832 Array ( [0] => 15603 [1] => 12327 [2] => 7522 [3] => 10195 [4] => 12755 [5] => 6680 [6] => 15201 [7] => 7022 [8] => 10796 [9] => 21437 [10] => 16835 [11] => 8592 [12] => 6079 [13] => 21186 [14] => 20784 [15] => 7944 [16] => 12337 [17] => 5832 )