สินค้าหมด

160 BAHT
200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8324' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8319,6462,19561,9370,22541,19088,8317,22540,8315,8322,19560,1503,12991,11515,11425,8318,21789,8314 Array ( [0] => 8319 [1] => 6462 [2] => 19561 [3] => 9370 [4] => 22541 [5] => 19088 [6] => 8317 [7] => 22540 [8] => 8315 [9] => 8322 [10] => 19560 [11] => 1503 [12] => 12991 [13] => 11515 [14] => 11425 [15] => 8318 [16] => 21789 [17] => 8314 )